Blog / News

cięcie i obróbka stali

8 April 2024

See all

Termiczne, mechaniczne i inne metody obróbki stali

Poprzez obróbkę metali należy rozumieć procesy, które zmieniają chemiczne oraz fizyczne właściwości materiału. Dzięki tym procesom możliwe jest uzyskanie odpowiedniego kształtu, wymiarów, faktury i parametrów użytkowych, np. odporności na działanie czynników atmosferycznych. Co ważne, obróbka stali nie jest zjawiskiem nowym – ludzie korzystają z niej od wieków – jednak metody, jakie stosuje się obecnie, są […]