KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO/, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WARTAL A.M. Kilian Sp. Jawna z siedzibą w 05-120 Legionowo ul Suwalna D lok 10
  1. Inspektorem ochrony danych w WARTAL A.M. Kilian Sp. Jawna jest Pani Marta Kilian dostępna pod numerem telefonu 668 294 235i adresem e-mail: marta.kilian@warstal.pl
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej umowy oraz w celu  prawidłowego wykonania jej postanowień.
  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług , z których korzystamy przy prowadzeniu sprzedaży tj. podmioty współpracujące z firmą WARTAL A.M. Kilian Sp. Jawna przy wszystkich procesach sprzedażowych oraz innych w tym odzyskiwania należności w przypadku powstania roszczeń w celu prawidłowego wykonania i dopełnienia warunków umowy, a następnie przechowywane i archiwizowane w sposób określony w polityce firmy.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku powstania roszczeń przez okres niezbędny dla skutecznego zakończenia czynności . Jeśli okres gwarancji będzie dłuższy niż wspomniany 5 letni okres wynikający z obowiązku podatkowego, okres przechowywania dokumentów zostaje wydłużony stosownie do okresu gwarancji.
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie , także w stosunku do danych w postaci elektronicznej.
  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i prawidłowego wykonania jej postanowień . Nie podanie przez Panią /Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy